14996

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

14922
14921
14923
14925
14927
 • הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כוועדה מקומית עצמאית

  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה האזורית עמק-חפר הוסמכה כוועדה עצמאית, לאור התנהלותה ותפקודה המקצועיים והתקינים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי מנהל התכנון. ההסמכה מעניקה לוועדה המקומית סמכויות נוספות, מעבר לסמכויות הרגילות שהיו לה, לצורך הפקדה ואישור תכניות מתאר ותכניות מפורטות מסוגים נוספים. משמעות הדבר היא ייעול, קיצור ואישור הליכים תכנוניים מסוימים מול הוועדה המקומית, ללא תלות במוסדות תכנון נוספים

  מסמך ההסמכה

דבר מהנדס המועצה

הנני שמח להשיק את האתר החדש של אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

האתר החדש עלה לאוויר במסגרת תהליך לשדרוג והרחבת מערכת המידע הגאוגרפי (GIS) והמערכת לניהול הוועדה המקומית,

אשר יאפשרו לתושבי עמק חפר גישה טובה ויעילה יותר למידע נרחב בתחומי התכנון והבנייה.

אינג' ארמין אברמוביץ' 

 

תמונת נוף

חדשות

 • צומת המעפיל.png
  11/03/2019

  החלו בשטח העבודות להקמת מעגלי תנועה בצומת הירקות ובצומת המעפיל:

  החלו בשטח העבודות להקמת מעגלי תנועה בצומת הירקות ובצומת המעפיל.
  העבודות תימשכנה כשנה.
  יחולו שיבושי תנועה במקום. אנא היאזרו בסבלנות ונהגו בזהירות.

 • 28/10/2018

  המועצה החלה בשדרוג ובהרחבת שירותי המידע הגיאוגרפי (G.I.S) ושירותי המידע של הוועדה המקומית לתכנון ובניה:
  עקב החלפת המערכות ייתכנו שיבושים באתר ההנדסי של אגף ההנדסה והוועדה המקומית.
  אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

  טלפונים למידע נוסף ובירורים:

  מוקד המועצה - 09-8973303/4 שלוחה 2

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.