הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

תאריכי ועדות תנועה

ריכוז תאריכים ועדות תנועה 2020
תאריך שעות מיקום
12.02.2020 10:30-13:00 משרד מהנדס
01.04.2020 09:30-12:30 משרד מהנדס
27.05.2020 10:30-13:00 משרד מהנדס
08.07.2020 10:30-13:00 משרד מהנדס
26.8.2020 11:00-13:30 משרד מהנדס
21.10.2020 10:30-13:00 משרד מהנדס
09.12.2020 10:30-13:00 משרד מהנדס

 

2019

תאריך

שעות

מיקום

29.01.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
13.03.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
14.05.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
09.07.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
11.09.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
06.11.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס