תאריכי ועדות תנועה

תאריך

שעות

מיקום

29.01.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
13.03.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
14.05.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
09.07.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
11.09.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס
06.11.2019 09:30 - 13:00 משרד מהנדס