הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

ועדת שימור תתקיים ב 4 במאי 2021 – יום ג', בין השעות 9:30 – 13:00  (התכנסות בשעה 9:15).

9:15 התכנסות - אולם יד לבנים, מרכז כפר ויתקין

9:30-10:20 ישיבת ועדת שימור אתרים עמק-חפר - סיכום שנת 2020 ותכנית עבודה לשנת 2021

10:20 – 11:00 שימור בכפר ויתקין - הצגת תכנית השימור ע"י הישוב והמתכננים – כחלק מתכנית המתאר המתוכננת לכפר ויתקין (תב"ע)

11:00- 12:30 סיור בכפר ויתקין

12:30 – 13:00 סיכום  דיון עם נציגי הישוב וצוות המתכננים.