חיפוש

תוצאות חיפוש

 

 

דף הבית829728/09/2016 13:55:389494htmlTrueaspx
טפסים ונהלים14424טפסים ונהלים07/01/2016 07:01:5598http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
רישוי בנייה14425רישוי בנייה11/07/2017 09:15:182429http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
מידע תכנוני14421מידע תכנוני13/03/2017 10:56:181723http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
תוצאות חיפוש14426תוצאות חיפוש05/06/2016 08:04:40570http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
פיקוח על הבניה57544פיקוח על הבניה11/07/2017 09:16:03329http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
תכנון עיר14445תכנון עיר28/09/2016 13:52:00867http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
קישורים23138קישורים02/10/2017 13:16:0442http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
איתור מידע16969איתור מידעhttp://handasa.hefer.org.ilTrue
הזמנה לכנס מתכננים1520301/12/2016 11:55:25137http://handasa.hefer.org.il/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspxpdfFalsepdf
ישיבות ועדה1556804/07/2016 11:50:1287http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
פרטי התקשרות1557006/09/2017 07:00:362160http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
ארכיב תיקי בניין1564604/06/2017 14:01:471753http://handasa.hefer.org.il/enginfo/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה1565112/04/2016 14:34:01245http://handasa.hefer.org.il/planinginfo/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
השבחה1560528/09/2016 13:29:12404http://handasa.hefer.org.il/enginfo/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
ישיבות הועדה1799430/03/2017 10:50:211384http://handasa.hefer.org.il/newengine/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
קישור לאתרים1556720/12/2016 15:08:29419http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
דוח למנהל התכנון 20167252211/07/2017 09:24:587http://handasa.hefer.org.il/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
בקשה למידע עקרוני2674013/03/2017 10:56:08195http://handasa.hefer.org.il/planinginfo/PublishingImages/Pages/defaultpdfFalsepdf
מושבים2671904/07/2016 11:42:15158http://handasa.hefer.org.il/yeshuvim/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx