חיפוש

תוצאות חיפוש

 

 

דף הבית829728/09/2016 13:55:382377htmlTrueaspx
פרסומי תכנון ובניה1442305/02/2017 12:14:32399http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
רישוי ופיקוח על הבנייה14425רישוי ופיקוח על הבנייה13/11/2016 10:53:44423http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
תכנון עיר14445תכנון עיר28/09/2016 13:52:00147http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
מידע תכנוני14421מידע תכנוני13/03/2017 10:56:18414http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
איתור מידע16969איתור מידעhttp://handasa.hefer.org.ilTrue
ישובי הוועדה14422ישובי הוועדה04/07/2016 11:40:3565http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
טפסים ונהלים14424טפסים ונהלים07/01/2016 07:01:5524http://handasa.hefer.org.ilhtmlTrueaspx
ישיבות ועדה1556804/07/2016 11:50:126http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
קישור לאתרים1556720/12/2016 15:08:2971http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
ארכיב תיקי בניין1564609/01/2017 11:05:32372http://handasa.hefer.org.il/enginfo/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הנחיות מרחביות1564909/03/2017 14:39:58226http://handasa.hefer.org.il/planinginfo/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מפת האתר1559105/06/2016 05:30:4588http://handasa.hefer.org.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מושבים2671904/07/2016 11:42:1530http://handasa.hefer.org.il/yeshuvim/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה1565112/04/2016 14:34:0136http://handasa.hefer.org.il/planinginfo/Documents/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
השבחה1560528/09/2016 13:29:12101http://handasa.hefer.org.il/enginfo/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הזמנה לכנס מתכננים1520301/12/2016 11:55:2513http://handasa.hefer.org.il/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspxpdfFalsepdf
דרישות לקבלת טופס 42674115/10/2016 12:16:3526http://handasa.hefer.org.il/enginfo/SiteAssets/Pages/defaultpdfFalsepdf
האתר ההנדסי - מועצה אזורית - עמק חפר - אינך מורשה לדף זה1564728/09/2016 08:55:32http://handasa.hefer.org.il/enginfo/SiteAssets/Forms/AllItems.aspxhtmlTrue
קיבוצים2671804/07/2016 11:43:5315http://handasa.hefer.org.il/yeshuvim/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx