הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
האתר ההנדסי - מועצה אזורית – עמק חפר - דף הבית
חוף ים

מחלקת פיקוח

מחלקת פיקוח על הבנייה של הועדה המקומית לתכנון ובניה פועלת בתחומים הבאים:

א. בדיקת בקשות חדשות להיתרים בשלב רישוי.

ב. ריכוז טיפול ובדיקות לטופסי 4.

ג. בדיקת ערבויות בנקאיות בהתאם לדרישת הועדה המקומית.

ד. מעקב בשטח לאחר מתן היתר לביקורות אחר שלבי בניה.

ה. בדיקות לצורכי בקשות לרישוי עסקים.

ו. סקרים שונים לבנייני ציבור ומפעלים בהתאם לדרישות מהנדס המועצה והועדה המקומית.

ז. איתור חריגות בניה.

ח. הגשת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים

ט. טיפול בתלונות הציבור.

י. מתן התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

יא. ביצוע פעולות חקירה והכנת תיק פיקוח לצורך טיפול משפטי.

יב. מעקב ליישום פסקי דין.

כפי שצוין, מתפקידיה של המחלקה לטפל בבקשות לקבלת טופס 4 בגמר העבודות שאושרו בהיתר-הבנייה שהוצא. לשם כך, על בעל היתר-הבנייה למלא אחר ההוראות והדרישות של המחלקה, כולל המצאת מסמכים הנדרשים לכך אשר מצורפים בקובץ זה - דרישות לקבלת טופס 4.

במידה ובמעמד הגשת המסמכים, לא יומצאו מלוא המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להתחיל בטיפול בבקשה, והחומר יוחזר אל המבקש.

מחלקת פיקוח