אישורים נוספים למבני ציבור / תעשיה / מסחר / מבנים חקלאיים

  1. אישור כבאות (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  2. אישור משרד הבריאות (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  3. אישור המשרד לאיכות הסביבה / איגוד ערים (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  4. אישור יועץ ניקוז (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  5. אישור מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  6. אישור מנהלת פארק התעשייה (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר בפארק תעשיות)
  7. אישור משרד העבודה ומעבדה מורשית להתקנת מעלית (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  8. אישור פיקוד העורף במבני ציבור ובפארק התעשייה.
  9. אישור מחלקת תברואה לבריכות שחיה (במקרה בו נתבקש האישור כתנאי להיתר)
  10. הגשת בקשה לתעודת גמר (תקנה 21(ג))