דרישות לארגון אתר בנייה

תוכנית לארגון אתר נדרשת בבניה חדשה או בתוספת בניה מעל 40 מ'.

דרישות לסימון בתכנית (את כל הדרישות יש לסמן בתכנית ולכתוב במלל):

  • תכנית בקנ"מ 1:100 .
  • גדר איסכורית סביב שטח הבניה.
  • שילוט "כאן בונים".
  • שער כניסת רכבים ומשאיות.
  • יש למקם שירותים כימיים לפועלים.
  • יש לסמן את מיקום מכולת האשפה.
  • יש לסמן מקום בו יאוחסן ציוד הבניה.