טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
223.3374
מתאריך:
01/02/2019
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שירות מספר סעיף תיאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרות חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 302.32 302.32
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 32.65 32.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 32.65 32.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג בקרקע או בבניין מעבר ל 2000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.55 0.55
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.63 3.63
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש מעל ל-10.000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 302.32 302.32
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 60.47 60.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 אגרה לבקשה בסמכות מהנדס יח' 60.47 60.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.15 אגרת דיון חוזר בגין שינויים בתכנית 122.31 122.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.17 החזר אגרה בגין טעות 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.18 החזר אגרה בגין ביטול היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.20.0 פטור על פי לשכת הסעד והועדה המקומית 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.21.0 רשות מקומית ואיגוד ערים פטורים מתשלום אגרה בעד הי 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.22.0 פטור מתשלום מחצית האגרה עולים,ש.זוגות צעירים, 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.34.0 ציבור,דת,צדקה,חינוך,תרבות,מחסה מ"ר 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.35.0 פולחן דתי 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.36.0 בנינים חקלאיים מ"ק 0.89 0.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.37.0 חממה:השטח לפי מידות חוץ, מ"ר 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.39.0 תוספת,חדר,אולם, מטבח, חדרי שיר מ"ר 26.65 26.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.40.0 חדר מדרגות לבנין מגורים מ"ר 5.94 5.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.41.0 בנין עזר לבנין מגורים מ"ר 5.94 5.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.41.1 מקלט מ"ר 5.94 5.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.41.4 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.0 תעשיה,מלאכה,החסנה,אריזה,מגדלי מ"ק 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.1 בנין על מגרש שעליו תחנת דלק מ"ר 33.26 33.26
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.2 מגרש שעליו תחנת דלק מסחרית מ"ר 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.3 מגרש שעליו תחנת דלק לשירות עצמ מ"ר 1.36 1.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.4 (ה) מכלי דלק מ"ר 8.86 8.86
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.5 מכלי דלק בחברות נפט,ומפעלי תעש מ"ק 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.6 מכלי דלק בחברות נפט ומפעלי תעש מ"ק 1.36 1.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.43.0 בית עסק, בית קפה, מלון,בית מרג מ"ר 44.59 44.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.44.0 תיאטרון,אולם קונצרטים,בנין ציב יח' 22.24 22.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.45.0 בית קולנוע, לכל מקום ישיבה יח' 44.59 44.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.46.0 מגדל מים, בור מים, בריכת מים: מ"ק 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.47.0 בריכת שחיה ובנינים לרווחים מ"ק 6.92 6.92
אגרת בניה אגרות בניה 1.48.0 בריכת שחיה ובנינים לא לרווחים מ"ק 2.90 2.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.49.0 איצטדיון,בית קולנוע ללא גג 266.21 266.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.49.1 שטח נוסף בבנין/במתקן לפי הייעו 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.50.0 מגרשי ספורט ומשחקים לא לרווחים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.55.5 אגרת בניה לרישוי זמין 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.60.0 הקמת קירות פנימיים בבנין קיים מ"ר 9.31 9.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.61.0 פתיחת פתח בקיר קיים הרחבתו או יח' 26.65 26.65
אגרת בניה אגרות בניה 1.62.0 עבודה נפרדת בקיר חוצץ או חיצון יח' 53.69 53.69
אגרת בניה אגרות בניה 1.63.0 יציקת תקרה על קירות קיימים וכן מ"ר 14.93 14.93
אגרת בניה אגרות בניה 1.64.0 התקנת חלון,מרפסת,כבש בולטים מ"ר 20.42 20.42
אגרת בניה אגרות בניה 1.65.0 התקנת חלון,מרפסת,כבש בולטים מ"ר 44.59 44.59
אגרת בניה אגרות בניה 1.66.0 אתקנת אמבט, אסלה, בידה, כיור, יח' 7.09 7.09
אגרת בניה אגרות בניה 1.67.0 התקנת אינסטלציה להסקה מרכזית מ"א 2.41 2.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.68.0 התקנת מעלית בבנין קיים, יח' 239.88 239.88
אגרת בניה אגרות בניה 1.69.0 הוספת יציע בבנין קיים, למעט מ"ר 4.72 4.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.69.1 הוספת יציע בבית - עסק, מ"ר 46.17 46.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.70.0 סגירת מרפסת,מרפסת מטבח,גן בבני מ"ר 11.00 11.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.71.0 יציקה/בניית יסודות למכונות מ"ק 41.50 41.50
אגרת בניה אגרות בניה 1.71.1 יציקה/בניית יסודות למכונות מ"ק 76.95 76.95
אגרת בניה אגרות בניה 1.72.0 התקנת בור שופכין,רקב,חלחול יח' 53.33 53.33
אגרת בניה אגרות בניה 1.73.0 בניית קיר/גדד למגרש המשמש למגו מ"א 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.74.0 גדר סביב שטח למטרות חקלאיות מ"א 0.14 0.14
אגרת בניה אגרות בניה 1.75.0 גדר בטחון- פטורה מתשלום אגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.76.0 בניית קיר מגן או קיר תומך מ"א 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.77.0 סלילת דרך או מדרכה או מדרכה מ"ר 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.78.0 סלילה לצרכי חניה בנכס פטור מתש 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.79.0 כריית באר/קידוחה,העמקתה,סתימתה יח' 222.12 222.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.80.0 בניית גשר או גשרון, למעט כאלה מ"א 41.50 41.50
אגרת בניה אגרות בניה 1.81.0 בניית גשר או גשרון המשמש כניסה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.82.0 התקנת תורן, לכל התקנה יח' 53.33 53.33
אגרת בניה אגרות בניה 1.83.0 עבודות עפר-חפירה,חציבה,מילוי מ"ק 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.84.0 עבודות הריסה,לכל העבודה הכלולה יח' 239.88 239.88
אגרת בניה אגרות בניה 1.85.0 הנחת צנרת לאספקת מים, מ"א 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.85.1 הנחת צנרת לאספקת מים, מ"א 2.12 2.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.85.2 הנחת צנרת לאספקת מים, מ"א 2.25 2.25
אגרת בניה אגרות בניה 1.86.0 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום מ"ק 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.86.1 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום מ"ק 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.86.2 בניית סכר שאינו מיועד לאיגום מ"ק 0.46 0.46
אגרת בניה אגרות בניה 1.87.0 התקנת תעלת ניקוז: מדידת האורך מ"א 0.89 0.89
אגרת בניה אגרות בניה 1.88.0 התקנת תעלת ביוב או צנרת ביוב מ"א 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.89.0 התקנת צנרת להובלת נפט, גז מ"א 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.89.1 התקנת צנרת להובלת נפט, גז מ"א 2.12 2.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.89.2 התקנת צנרת להובלת נפט, גז מ"א 2.18 2.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.90.0 התקנת צנרת עילית או מתיחת כבלי מ"א 0.66 0.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.91.0 כל עבודה הטעונה היתר 119.66 119.66
אגרת בניה אגרות בניה 1.91.4 השלמה לאגרת מינימום 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.94.41 קיזוז 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה א1.19.0 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה א1.19.00 חדוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.26
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00