הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
האתר ההנדסי - מועצה אזורית – עמק חפר - דף הבית
חוף ים

השבחה

מידע זה אינו בא במקום חוק התכנון והבנייה - תשכ"ה 1965 - ונוסח החוק המלא הינו המחייב בכל מקרה.

השבחה:

א. השבחה היא עליית שווי מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

ב. ניתן לקבל מידע בדבר חבות היטל השבחה במסגרת מידע תכנוני בכתב.

היטל השבחה:

א. היטל ההשבחה הוא הסכום שגובה הועדה המקומית בעת מימוש זכויות במקרקעין.

ב. מימוש זכויות במקרקעין הנו אחת מאלה:

1. קבלת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין, אשר בהם חלה השבחה, כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג.

2. התחלת שימוש במקרקעין בפועל לאחר אישור תכנית משביחה.

3. העברת זכויות במקרקעין (מתן אישור ללשכת רישום המקרקעין).

שיעור ההיטל:

שיעור היטל ההשבחה הינו 50% מההשבחה. כלומר, 50% מהעלייה בשוויו של הנכס בעקבות אישורה של תכנית משביחה. ​

השבחה