הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

עדכונים

 • דבר מהנדס המועצה

  הנני שמח להשיק את האתר החדש של אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  האתר החדש עלה לאוויר במסגרת תהליך לשדרוג והרחבת מערכת המידע הגאוגרפי (GIS) והמערכת לניהול הוועדה המקומית,

  אשר יאפשרו לתושבי עמק חפר גישה טובה ויעילה יותר למידע נרחב בתחומי התכנון והבנייה.

  אינג' ארמין אברמוביץ' 

   

  תמונת נוף

מידע כללי

שמירה על הצביון הכפרי - הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות תכנונית

מועצה אזורית עמק חפר מאופיינת בבנייה כפרית ולצורך שמירה על אופיו של המרחב אישרה הועדה המקומית מסמכים תכנוניים חדשים:

 • הנחיות מרחביות
 • מדיניות תכנונית להגבהת גדרות
 • מדיניות למתן הקלות בשטח בריכת שחיה פרטית
 • מדיניות להקלות במסגרת בקשות להיתר מגורים (גודל יח"ד, מס' מבנים, מרחקים וקווי –בניין)
 • מדיניות תכנונית לאולמות אירועים בפארק התעשיות

 

הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כוועדה מקומית עצמאית

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה האזורית עמק-חפר הוסמכה כוועדה עצמאית, לאור התנהלותה ותפקודה המקצועיים והתקינים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי מנהל התכנון. ההסמכה מעניקה לוועדה המקומית סמכויות נוספות, מעבר לסמכויות הרגילות שהיו לה, לצורך הפקדה ואישור תכניות מתאר ותכניות מפורטות מסוגים נוספים. משמעות הדבר היא ייעול, קיצור ואישור הליכים תכנוניים מסוימים מול הוועדה המקומית, ללא תלות במוסדות תכנון נוספים

מסמך ההסמכה

 

 

חדשות

 • 07/08/2022

  ביום ד' 10.08.2022 עובדי אגף הנדסה יעדרו ממשרדיהם

  ולא ניתן יהיה לקיים מענה טלפוני,לנוכח השתלמות מקצועית.

  תודה על ההבנה

 • 03/07/22

  כנס עורכי בקשות יערך ב-6 בספטמבר  בין השעות 09:00-11:00

  יתקיים בזום ובמיקום שיימסר בהמשך.

  על סדר היום:

  1) מעבר לדיגיטיציה- דרישה להגיש במעמד הקליטה גם PDF וגם DWF. השלכות על תהליך הרישוי והפקת היתרים.

  2) חובת הגשה בעזרת רובוט חישוב שטחים- החל מ-15.10.2022

  3) מדיניות ההקלות- הסברים. הקלות חדשות בנושא פל"ח.

  4) דף ראשון חדש- חובת הגשה.

  5) סמכות להארכת תוקף ודרישה לעדכון הוועדה במידת הצורך.

   

 • קבלת קהל תתאפשר בתיאום מראש דרך הלינק המצורף
  קיימת לכם אפשרות בחירה לתיאום טלפוני או פגישת zoom
  מערכת לזימון תורים מקוונת
  למהנדס המועצה וסגנו בתיאום מראש בלבד
  מסירת מסמכים ו/או קבלת מסמכים תתואם מראש מול איש הקשר באגף ובאמצעות תיבה שממוקמת בסמיכות לדלת הכניסה למועצה

   

  רשות תמרור מקומית (ועדת תנועה)

  אנו שמחים לבשר כי במסגרת שיפור השירות, ייעול וקיצור התהליכים ב - רשות התמרור המקומית (וועדת התנועה)
  נתחיל בקבלת קהל פרונטאלית ע"י יועצי התנועה למועצה בתדירות דו שבועית.

  קבלת הקהל הינה בעבור מתכנני התנועה מטעם ייזמי תוכניות התנועה (יישובים, עסקים, תושבים וכו).

  הפגישה הינה בכפוף לזימון תור במערכת הממוחשבת באתר ההנדסי.

  רצוי להעביר מסמכים מבעוד מועד על מנת לייעל את הפגישה.

  השירות הינו למענכם ובעבורכם והינו בנוסף על הערוצים הקיימים כיום.

   

 • 30.06.22

  לתשומת לבכם עלה לאתר מסמך מדיניות תכנונית בנושא פל"ח

 • נוהל חתימת מודד דיגיטאלית, נוהל מבא"ת 2020 מינהל התכנון

  מטרת הנוהל:
  מעבר מחתימת מודד ידנית על גבי התשריט לחתימה דיגיטלית לצורך השלמת המעבר מתכנית פיזית לתכנית מקוונת, תוך יצירת ממשק לעבודה מרחוק בין המודד לעורך התכנית.

   

   

 • לציבור עורכי הבקשות, לידיעתכם מעתה ואילך יתקיים הליך מקוון של הגשת טפסים

  לאישור תחילת עבודה, טופס 4 ואישור אכלוס דרך האתר ההנדסי. ראו

  מצגת הדרכה המצ"ב. המעבר למתווה המקוון הינו חובה

  קישור למצגת

 • נוכח התגברות התחלואה בקורונה נבקש את קהל עורכי בקשות ובפרט את התושבים

  לצמצם למינ' את ההגעה לוועדה. נא להשתדל לקבוע את הפגישות במערכת זימון התורים

  יחד עם קישורים לזום. ניתן לבקש מאתנו קישור ולשוחח באמצעות מצלמה ומיקרופון או באמצעות מכשיר סלולר נייד.

  הקישור לאתר

   

 • שכבת יעודי הקרקע - GIS

  אנו שמחים לבשר כי שכבת ייעודי קרקע במרחב התכנון של המועצה עלתה במערכת ה- GIS והיא נגישה כעת לציבור הרחב.

   שכבת ייעודי הקרקע נוצרה לאחר פעילות מאומצת של אגף הנדסה יחד עם חברת טלדור במסגרת הטמעת מערכת ה- GIS במועצה, מיחשוב המידע התכנוני והנגשתו לציבור התושבים.

  שכבת ייעודי הקרקע במערכת ה- GIS משקללת את כלל תוכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון של עמק חפר ומציגה באמצעות קוד צבעים אחיד לאילו שימושים מיועדת הקרקע כגון: מגורים, תעשיה, דרכים, שטח ציבורי פתוח, שמורת טבע ועוד.

   יודגש כי המידע במערכת ה- GIS אינו מהווה תחליף לקבלת תיק מידע תכנוני רשמי מאגף הנדסה במסגרת הליכי התכנון והרישוי.

  למען הסר ספק, תיק המידע הרשמי גובר על המידע הקיים במערכת ה- GIS

  למערכת ה- GIS, לחצו כאן

 • לתשומת לב עורכי הבקשות

  בתאריך 06.07.2021 צפויה להיכנס לתוקף החובה להעביר לבקרת תכן במכון בקרה כל בקשה להיתר העומדת בקריטריונים שלהלן:

  בניה חדשה למגורים בלבד, בבניה רוויה מגובה 2 קומות ועד 29 מ' ממפלס הכניסה הקובעת ועד הכניסה לדירה העליונה, עם 6 יח"ד ומעלה.

  החובה תחול על כל בקשה להיתר כנ"ל המוגשת לוועדה המקומית החל ממועד הכניסה לחובה ואילך.

  לקראת כניסתם של מכוני הבקרה לחובה אנו נערכים להדרכות לקהלי היעד השונים.

   

  הנחייה לוועדות מקומיות לתכנון ובניה לקראת כניסת מכוני בקרה לחובה

  *נא כנסו לאתר מנהל התכנון והתעדכנו.

   

   

 • 08/04/2021

  עדכון טפסי 4 ואישורי אכלוס כמו גם בקשות לתחילת עבודה מטופלים ע"י בודקות התכניות.

 • עבודת קליטה של מפות מדידה

  בהמשך לעדכון בכנס עורכי הבקשות והמודדים,

  נא לתשומת לבכם שעד ה18/04/2021 ניתן עדין להגיש מפות מדידה כרגיל

  והשימוש בממשק מפ"י הוא בבחינת רשות.

  מה 18/04/2021 השימוש בממשק חובה, בהתאם לתקנות העבודה עם ממשק רישוי זמין

 • 16/09/2020

  קבלת קהל תתאפשר בתיאום מראש דרך הלינק המצורף
  קיימת לכם אפשרות בחירה לתיאום טלפוני או פגישת zoom
  מערכת לזימון תורים מקוונת
  למהנדס המועצה וסגנו בתיאום מראש בלבד
  מסירת מסמכים ו/או קבלת מסמכים תתואם מראש מול איש הקשר באגף ובאמצעות תיבה שממוקמת בסמיכות לדלת הכניסה למועצה

  אנו שמחים לבשר כי במסגרת שיפור השירות, ייעול וקיצור התהליכים ב - רשות התמרור המקומית (וועדת התנועה)
  נתחיל בקבלת קהל פרונטאלית ע"י יועצי התנועה למועצה בתדירות דו שבועית.

  קבלת הקהל הינה בעבור מתכנני התנועה מטעם ייזמי תוכניות התנועה (יישובים, עסקים, תושבים וכו).

  הפגישה הינה בכפוף לזימון תור במערכת הממוחשבת באתר ההנדסי.

  רצוי להעביר מסמכים מבעוד מועד על מנת לייעל את הפגישה.

  השירות הינו למענכם ובעבורכם והינו בנוסף על הערוצים הקיימים כיום.

   

   

 • 20/02/2020

  אושרה תכנית מפורטת ליישוב כפר חיים מס' 409-0223370

 • סיכום כנס מתכננים בנושא רוויזיה בהליכי הרישוי והבנייה + מסלול "ירוק" לממ"דים

  ניתן לעיין במצגות בנושא הרוויזיה והמסלול ה"ירוק"
  שו"ת ותאריכי תחילת יישום הרוויזיה.

 • כסף וקבלה

  הפעלת מערכת תשלומים לדפי מידע תכנוני באתר האינטרנט של הועדה המקומית לתו"ב

  ניתן לשלם באמצאות האתר ההנדסי את האגרה הנדרשת.
   מידע תכנוני כללי (סעיף 119 א' לחוק)

  מידע תכנוני להיתר בנייה (בקשה למידע להיתר)

   

 • אגף ההנדסה והועדה המקומית יוצאים לחופשת פסח מרוכזת בין התאריכים 15.4.22 עד ל23.4.22, חזרה לעבודה ביום ראשון 24/4/22

   

  מאחלים חג פסח כשר ושמח

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.