הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

חברי ועדת משנה

 

ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה - יו"ר הועדה

 

סיבק חיזקי - מ"מ יו"ר הועדה

 

בארי מוטי - חבר ועדה (בית חרות)

 

פליישר גלדיס - חבר ועדה (חניאל)

 

שפיר אמנון - חבר ועדה (בית יצחק)

 

כלפון מידד - חבר ועדה (בת חפר)

 

שכטר רן - חבר ועדה (גן יאשיה)

 

אראלי נטע - חבר ועדה (העוגן)

 

עיני הילה - חבר ועדה (כפר הרא"ה)

 

מרגלית יוכבד - חבר ועדה (כפר חיים)