הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הנחיות לתשלום ותעריפים

אפשרויות תשלום:

ניתן לבצע תשלום בשתי החלופות הבאות:

1. תשלום באמצעות אתר הוועדה

2. תשלום בקופת המועצה

לצורך תשלום האגרה הנדרשת יש לפנות אל קופת המועצה או בטלפון שמספרו 09-8989084.

ניתן לכתוב מייל לכתובת: daliam@hefer.org.il ותענו בהקדם.

תעריפי תשלום אגרות המידע:

חלקה בודדת - 195 ₪  

שתי חלקות רצופות - 312 ₪

חלקה רצופה נוספת - 98 ₪  

התעריפים משתנים מעת לעת, ניתן ליצור קשר לברור התעריף בטלפון שמספרו: 09-8981544