הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

אודות פעילות המחלקה

רשות התמרור (ועדת התנועה) פועלת ומוסמכת מתוקף סעיף 18 ב' לתקנות התעבורה.

הוועדה עוסקת בכל הקשור לבחינה ואישור הסדרי תנועה קבועים וזמניים והסדרי בטיחות בתחום התנועה ברחבי המועצה, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, בקשות לחניה צמודה לרכב של נכה ועוד.

 

אנו שמחים לבשר כי במסגרת שיפור השירות, ייעול וקיצור התהליכים ב - רשות התמרור המקומית (וועדת התנועה)
נתחיל בקבלת קהל פרונטאלית ע"י יועצי התנועה למועצה בתדירות דו שבועית.

קבלת הקהל הינה בעבור מתכנני התנועה מטעם ייזמי תוכניות התנועה (יישובים, עסקים, תושבים וכו).

הפגישה הינה בכפוף לזימון תור במערכת הממוחשבת באתר ההנדסי.

רצוי להעביר מסמכים מבעוד מועד על מנת לייעל את הפגישה.

השירות הינו למענכם ובעבורכם והינו בנוסף על הערוצים הקיימים כיום.