הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

אודות פעילות המחלקה

רשות התמרור (ועדת התנועה) פועלת ומוסמכת מתוקף סעיף 18 ב' לתקנות התעבורה.

הוועדה עוסקת בכל הקשור לבחינה ואישור הסדרי תנועה קבועים וזמניים והסדרי בטיחות בתחום התנועה ברחבי המועצה, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, בקשות לחניה צמודה לרכב של נכה ועוד.