הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

דף מידע תכנוני להיתר בניה

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד

התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה.
לאחר ביצוע התשלום על עורך הבקשה להטמיע את האישור בגין תשלום אגרת המידע במערכת רישוי זמין.
הבקשה למידע להיתר לצרכי בניה תוגש אך ורק באמצעות מערכת רישוי זמין.

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד

התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה.
לאחר ביצוע התשלום על עורך הבקשה להטמיע את האישור בגין תשלום אגרת המידע במערכת רישוי זמין.
הבקשה למידע להיתר לצרכי בניה תוגש אך ורק באמצעות מערכת רישוי זמין.

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לקופת המועצה לפרטים - אפשרויות תשלום.

במידה ונתקלתם בבעיה בהזמנת מידע יש לפנות לכתובת internet-support@bartech.co.il בצרוף צילום מסך של השגיאה.

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
העלאת קבצים