הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הזמנת מידע תכנוני עקרוני

הזמנת מידע תכנוני לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרת מידע

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות,
מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

המידע יימסר תוך 30 ימי עבודה והינו כללי בלבד שלא ישמש לצורך פתיחת בקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין.

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לקופת המועצה לפרטים - אפשרויות תשלום.

במידה ונתקלתם בבעיה בהזמנת מידע יש לפנות לכתובת internet-support@bartech.co.il בצרוף צילום מסך של השגיאה.

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
העלאת קבצים