הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

נוהל הגשת תלונה

נוהל הגשת תלונה

המחלקה מטפלת, בין היתר, גם בפניות הציבור בדבר תלונות על בנייה לא חוקית ו/או שימושים חורגים. להלן הנוהל להגשת תלונה.

 1. פנייה מסודרת אל מחלקת הפיקוח בה יפורטו הנושאים הבאים:
  • שם המדווח
  • דוא"ל
  • טלפון
  • שם הבונה (במידה וידוע)
  • המקום אליו מתייחסת התלונה: שם הישוב, רחוב ומספר, גוש וחלקה
  • מהות הפנייה

חשוב למלא את הנתונים בצורה מלאה, ברורה ומפורטת ככל שניתן. פניה ללא פרטים מלאים לא תיבדק.

הפנייה תימסר אל מזכירות המחלקה, במכתב או בדוא"ל taliab@hefer.org.il.

התייחסות ראשונית לתלונה שהתקבלה תועבר תוך 5 ימי עבודה.