הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

נוהל הגשת התנגדות לבקשה להיתר בנייה

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר רואה עצמו נפגע או שעלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק-חפר.

מסמך ההתנגדות יימסר אל מנהלת הוועדה:
או בדוא"ל  natalib@hefer.org.il

או במסירה אישית במועדי קבלת קהל

או בדואר ישראל לכתובת - מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין

ההתנגדות תתקבל במשך 15 ימים מתאריך פרסום ההודעה ותובא לדיון.