הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

רוויזיה בהליכי הרישוי והבנייה + מסלול "ירוק" לממ"דים