הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

אודות פעילות המחלקה

מחלקת רישוי-בנייה אחראית על יישום הוראות הבנייה שנקבעו בתכניות החלות במרחה התכנון של עמק-חפר, ובהתאם להוראות חוק תכנון ובניה ותקנותיו.
כל בנייה במרחב הרשות, אשר מצריכה היתר בנייה, מטופלת על-ידי המחלקה משלב הגשתה ועד להפקת היתר הבנייה המבוקש.

הליכי רישוי-הבניה המתקיימים במחלקה הכוללים:

  • קליטה, בדיקה וליווי של בקשות להיתר-בנייה המוגשות לוועדה המקומית לתו"ב – צוות המחלקה מהווה כתובת לצוות המקצועי שמונה על-ידי מבקשי היתר-הבנייה, ומקדם את הבקשות המוגשות עד לכדי השלמת ההליך.
  • הכנת בקשות להיתר-בנייה לדיון בוועדה המקומית וברשות הרישוי
  • הוצאת היתרי-בנייה

 

הגשת בקשה להיתר-בנייה

על-פי תקנות (רישוי-בנייה), שנכנסו לתוקף ב-04/09/2016, לאחר קבלת תיק מידע תכנוני להיתר ניתן להגיש בקשה להיתר-בנייה באמצעות מערכת רישוי זמין.

 

לתשומת לבך

בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים, בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים ולתקנותיו.

 

מסלולים להגשת בקשות להיתר-בנייה

מסלול "רישוי מלא"

מסלול המיועד לבקשות אשר תואמות למידע התכנוני התקף

מסלול "הקלה / שימוש חורג"

מסלול המיועד לבקשות אשר בסטייה (שאינה ניכרת) מהמידע התכנוני התקף

מסלול "רישוי מקוצר"

מסלול המיועד לבקשות אשר תואמות למידע התכנוני התקף, השמור לעבודות המפורטות בתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת).

מסלול "שינויים בסמכות מהנדס"

מסלול המיועד לבקשות לשינויים בהיתר-בנייה תקף, ואשר תואמים לתקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית).

למידע נוסף ראה מסמכי הסבר לתושב ולעורך בקשה:

דף הסבר לתושב

דף הסבר לעורך הבקשה