הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
246.2204
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרות חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 35.17 35.17
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג בקרקע או בבניין מעבר ל 2000 מ"ר מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש מעל ל-10.000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 64.93 64.93
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 אגרה לבקשה בסמכות מהנדס יח' 64.94 64.94
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה א1.19.0 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה א1.19.00 חדוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.39
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00